మహేష్, సుకుమార్ సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన రంగమ్మత్త

జబర్దస్త్ తరువాత అనసూయ కి అంత పేరు తెచ్చింది రంగ స్థలం చిత్రం లోని రంగమ్మ అత్త పాత్ర. చెప్పాలంటే అనసూయ ఈ పాత్ర లో ఇరగదీసింది

Read more