చంద్రబాబుకి కె.సి.ఆర్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్

తెలంగాణ అధికారం ఎవరిదో తెలిసే సరికి ఇప్పుడు అందరి చూపు ఆంధ్ర వైపు మళ్లింది. రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరు ఊహించలేరు. తెలంగాణ ఎన్నికలలో టీడీపీ

Read more