హీరోలకు పెట్టింది పేరైన ముంబై ఇండియన్స్ కి స్వాగతం మిత్రమా: రోహిత్

యువరాజ్ సింగ్ ఇటీవల ఐపీల్ లలో పంజాబ్ మరియు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరపున ఆడి ప్రత్యర్దులకి చెమటలు పట్టించాడు. ఇప్పుడు యువీ ముంబై ఇండియన్స్ తరపున

Read more