పెద్ద నోట్లు రద్దు చేసి భారత్ కి షాక్ ఇచ్చిన నేపాల్ ప్రభుత్వం

భారత ప్రభుత్వం 2016లో పెద్ద నోట్లను రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో కొత్త నోట్లను ప్రవేశ పెట్టిన విషయం తెలిసిందే.. అయితే నేపాల్ ప్రభుత్వం భారత్ కి

Read more