భారత ప్రజలకి షాక్ మళ్ళీ నోట్ల రద్దు చేయనున్న ప్రభుత్వం

భారత ప్రభుత్వం 1000 రూపాయలు మరియు 500 రూపాయాలని రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే వాటి స్థానంలో కొత్తగా 2000 రూపాయలను తీసుకొచ్చింది.. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం రెండువేల

Read more

ప్రేమ ఒకరితో పెళ్లి ఇంకొకరితో వధువు చేసిన పనికి అందరు షాక్

ఈ మధ్య ప్రేమ పెళ్లిళ్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి చిన్న వయస్సులోనే ఇవి చాలా దూరం తీసుకెళ్తున్నాయి. అమ్మాయిలు పెద్ద వాళ్ళను కాదని మరీ వాళ్ళు ప్రేమించిన వ్యక్తితో వెళ్లిపోతున్నారు..

Read more