ముఖ్యమంత్రి ఇంట్లో బాంబు పెట్టామని పోలీసులకి చుక్కలు చూపించిన ఫోన్ కాల్

ఓ అజ్ఞాతవ్యక్తి పోలీసులకి చెమటలు పట్టించిన సంఘటన కర్ణాటకలో చోటు చేసుకుంది.. తాము ముఖ్యమంత్రి ఇంట్లో బాంబు పెట్టామని నేరుగా పోలీస్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌కు బెదిరింపు కాల్‌

Read more