తెలంగాణాలో మళ్ళీ ఉదయించిన తెలంగాణ చంద్రుడికి చంద్రబాబు అభినందనలు

మళ్ళీ ఉదయించిన తెలంగాణ చంద్రుడికి ఆంధ్ర చంద్రుడు అభినందనలు తెలిపాడు . తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలలో తెరాస స్పీడ్ కి ప్రత్యర్ధులు కుప్పకూలిపోయారు. ఈసారి ఫలితాలలో సీనియర్

Read more