పుట్టిన రోజున నిర్మాత చెంప పగులగొట్టిన స్టార్ హీరో

సల్మాన్ ఖాన్ అంటే ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండదు. ఫోర్బ్స్ జాబితా లో మన దేశం లో ఆయనదే మొదటి స్తానం. అలాంటి నటనతో పాటు అతనికి ఉన్న

Read more