రాజకీయాల్లోకి నూతనంగా రంగప్రవేశం చేయబోతున్న నూతన నాయుడు

నూతన్ నాయుడు అంటే అసలు ఇంతకముందు ఎవరికీ తెలిదు. కానీ ఇప్పుడు నూతన్ నాయుడు అనగానే బిగ్ బాస్ నూతన్ అనే అంటున్నారు. బిగ్ బాస్ లోకి

Read more