వర్మ పై విరుచుకు పడుతున్న టీడీపీ నాయకులు సినిమా ఆగినట్టేనా..!

LAKSHMI’S NTR ఇప్పుడు ఈ సినిమా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారింది. ఈ సినిమా వివాదాల వర్మ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంది. ఇటీవల కాలంలో విడుదల

Read more