అల్లు శిరీష్ ఏబీసీడీ మూవీ మోషన్ టీజర్ విడుదల చేసిన చిత్రబృందం

ఏబీసీడీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా అల్లు శిరీష్ ప్రస్తుతం చేస్తున్న సినిమా ఏబీసీడీ(అమెరికన్‌ బార్న్‌ కన్ఫ్యూజ్డ్‌ దేశీ) సినిమాతో మళ్లి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు అల్లు శిరీష్ .

Read more