కుర్రాళ్ళకి హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పిస్తున్న అందాల అదాశర్మ

బాలీవుడ్ నుండి వచ్చి తెలుగులో కుర్రాళ్ళ కి “హార్ట్ ఎటాక్” తెప్పించిన భామ అదాశర్మ. “హార్ట్ ఎటాక్” ద్వారా తెలుగు ఇండస్ట్రీ కి పరిచయమైన ఈ అందాల

Read more