యన్.టి.ఆర్ లో యన్.టి.ఆర్ లేకపోవడానికి అసలు కారణం చెప్పిన కళ్యాణ్ రామ్

నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ ఎప్పుడు తమ్ముడు ఎన్టీఆర్ కి సపోర్ట్ గా ఉంటూ ఉంటాడు.వాళ్ళ బంధం మరొకరికి స్ఫూర్తి గా ఉంటుంది. ఎన్టీఆర్ అంత కాకపోయినా కళ్యాణ్

Read more